Detalii obținere diplome/recunoaștere

DCerere executareeoarece majoritatea celor afectați ne cer mai ales detalii legate de procedura juridică de obținere a diplomelor și a recunoașterii studiilor, am grupat aici cele mai frecvente întrebări, cu explicarea modului în care Ascociația noastră vă poate sprijini (inclusiv pentru a avea cheltuieli minime cu instanța):

•    Căror persoane se adresează ațiunile în instanță îndreptate împotriva USH sau împotriva angajatorilor care refuză recunoașterea studiilor?

Este de notorietate că absolvenților USH, promoțiile 2009 ID si 2011, nu li se recunoaște examenul de licență. Pe de o parte se refuză eliberarea diplomelor pe motivul neacreditării/autorizării facultăților absolvite, pe de altă parte angajatorii refuză recunoșterea studiilor în vederea încadrării persoanelor absolvente. În toate cazurile, acestor persoane li se solicită obținerea unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Ce acte sunt necesare pentru promovarea unei acțiuni in instanță privind recunoașterea studiilor și obținerea diplomei de licență?

La absolvirea facultății, Universitatea Spiru Haret eliberează o adeverință de licență, valabilă un an de zile. Alături de această adeverință, în copie, mai ai nevoie de o copie bulletin și certificat de căsătorie (în situația schimbării numelui după căsătorie). Dacă dorești să soliciți și eliberarea diplomei DPPD (modul pedagogic) este necesară o copie și de pe adeverința de absolvire a acestui modul. Nu se solicită decât copii simple, în 4 exemplare fiecare (unul se comunică USH, unul MEN, unul instanței și unul rămâne la dosarul avocaților care se vor ocupa de dosar).

Cât durează procesul privind recunoașterea studiilor și eliberarea diplomei?

În general, întregul proces durează circa 1 an. Termenele sunt stabilite de instanța de judecată potrivit Codului de Procedură Civila, astfel că, în unele cazuri, aceasta durată poate varia. După obținerea unei hotărâri definitive și irevocabile, împreună cu o cerere se poate solicita eliberarea diplomei de licență Universității Spiru Haret.

•    Care sunt pașii concreți pe care îl va parcurge dosarul meu după înscrierea în proiectul asociației până la eliberarea efectivă a diplomei, în ceea ce privește procesul pentru eliberare diplomă?

–    Se vor formula niște proceduri prealabile în numele dvs. și se vor transmite MEN și USH – 15 zile.
–    Se va forma un dosar colectiv pe care avocații angajați de noi îl vor introduce în instanță – între 4-8 luni  termen de soluționare, în funcție de județul și gradul de aglomerare al tribunalelor.
–    Se promovează recurs de către MEN, în 95% din dosare, după comunicarea hotărârii (în 15 zile de la data poștei când o primesc ei) – între 2-6 luni soluționare. Statistic, recursurile de până acum au fost soluționate astfel : 74% dintre cererile de recurs ale minsterului s-au respins ca netimbrate, iar 25.5% s-au respins ca neîntemeiate. 97,8% dintre recursuri s-au soluționat la primul termen de judecată.
–    Se formulează cerere executare hotărâre, a doua zi după recurs – aproximativ 1 lună de la data cererii până la întocmirea și eliberarea diplomelor.

•    Cum, când și de unde îmi ridic diploma, împreună cu întreg dosarul (diploma bacalaureat, certificate DPPD, atestat lingvistic, foaie matricolă, poze la cei care au depus în plus)?

–    Diplomele de Licenţă, Certificatele D.P.P.D. şi diplomele de Master de 4 semestre se pot ridica de titular sau orice altă persoană împuternicită prin procură notarială în original, care se legitimează cu actul de identitate sau paşaportul valabil în original de la Universitate
–    În situația în care sunteți din provincie puteți să apelați la serviciile asociației noastre și vă aducem diploma din București în orașul dvs. de reședință
–    Pe site-ul universității puteți afla momentul în care diploma dvs. a fost efectuată: http://www.spiruharet.ro/birou-eliberari.html
–    Diploma împreuna cu întreg dosarul se poate ridica doar de la Biroul de eliberări diplome al USH sau în datele și locul de întâlnire stabilit pentru predarea personală a dosarului dvs. de către colaboratorii noștri.

•    Care sunt costurile mele după ce mă înscriu în programul dvs.?

–    După ce ați primit emailul de confirmare și linkul unde vă veți putea urmări online dosarul nu veți avea nici un cost suplimentar cu excepția taxei de înscriere în proiect, dacă optați să vă ridicați singur diploma
–    În situația în care doriți să o aducem noi în orașul dvs. de reședință – costul este de 100 lei/diplomă și include procura și taxe de curierat.

•    Care sunt șansele mele dacă mă alătur unei acțiuni colective?

Practica judiciară este în general constantă și unanimă în admiterea acțiunilor și obligarea la recunoșterea studiilor și la emiterea diplomelor de licență

•    Există transparență în gestionarea proiectelor?

Bineînțeles. După înscriere veți primi link unde vă veți putea urmări online dosarul și informări periodice pe email cu privire la starea dosarului, termene, soluție. De asemenea vă vom comunica în copie acte de la dosar și sentința pronunțată în cauză. Veți primi și rapoarte de activitate cu privire la desfășurarea proiectului și toate activitățile întreprinse în susținerea absolvenților Universității Spiru Haret.

•    Ce alte demersuri se fac în cadrul proiectelor pentru persoanele înscrise?

Am desfășurat și vom desfășura în contiunare următoarele activități: redactare petiții, cereri și plângeri prealabile în numele absolvenților atât generale, cât și particulare la cererea fiecărui absolvent din proiect interesat. Luări de poziție publice în cazuri de discriminare. Scrisori deschise în susținerea egalității de șanse. Dezbateri periodice și mese rotunde cu invitarea absolvenților pentru a discuta problemele de care se lovesc aceștia și a prioritiza căile de acțiune. Sesizarea opiniei publice și formarea unei imagini corecte, prin participarea la emisiuni radio, TV, articole de presă de câte ori se va impune. Campanii de conștientizare a opiniei publice și a categoriilor de angajatori direct implicati în mod special (de ex. unități de învățământ sau alte instituții ale statului), prin prezentarea realității juridice și a soluțiilor pronunțate în instanță,  asupra falsei probleme create cu nelegalitatea diplomelor USH.

Pe scrut, iată 9 câștiguri dacă mă înscriu în proiect:universitatea_spiru_haret_bucuresti_medium

1. Voi dobândi diploma de studii în cel mai scurt termen posibil

2. Voi avea garanția că lucrez cu profesioniști și că dosarul meu este preluat de către avocați care au experiență în dosare colective minim 10 ani și au experiență în problema Spiru Haret din 2010, fiind printre primii care au deschis asemenea procese

3. Voi putea urmări zilnic starea dosarului meu și voi primi comunicări pentru a ști exact cât mai durează și în ce etapă mă aflu

4. Voi avea un număr de telefon la dispoziție pentru urgențe la care mi se va răspunde prompt și mi se va rezolva problema legată de USH

5. Dacă sunt din provincie voi fi scutit de 2-3 drumuri până la București pentru a afla dacă e gata și a-mi ridica diploma după o zi întreagă de stat la coadă

6. Mă voi putea adresa în mod gratuit oricând pentru a emite în numele meu notificări, sesizari în vederea recunoașterii studiilor de către instituțiile indicate de subsemnatul

7. Voi face parte dintr-o comunitate de persoane care sunt în aceeași situație ca și mine și luptă cu aceeași problemă

8. Voi putea participa la mesele rotunde, dezbaterile organizate de către Ligă în problema Spiru Haret

9. Voi avea pe cineva la dispoziție care înțelege foarte bine problema prin care trec pentru că a trecut prin așa ceva înaintea mea

Și 9 pierderi dacă nu mă înscriu în proiect:

1. Voi rămâne fără diplomă de studii deși am învățat și m-am străduit să termin o facultate

2. Voi fi nevoit să îmi caut avocat și să îmi fac proces în instanță la costuri evident mult mai mari

3. Voi fi nevoit să îmi rezolv problema după terminarea procesului pentru că avocații se ocupă doar de instanță nu și de partea administrativă de după pentru a putea ridica diploma cât mai repede

4. Comunicarea și urmărirea dosarului meu va fi mai dificilă pentru ca nu voi face parte dintr-un program dedicat funcțional, construit de oameni care știu exact ce înseamnă să treci prin problema-diploma spiru

5. Nu voi putea beneficia de sprijin gratuit din partea Ligii pentru situația particulara în care mă aflu (adresă la ISJ sau conducerea institutiei pentru a cere să mă încadreze conform studiilor, a facultății unde doresc să fiu primit la program masterat etc)

6. Nu voi beneficia de experiența anterioară și practica judiciară vastă în diverse procese ce țin de studiile Spiru Haret în dosarul meu personal (pentru diplomă, reîncadrare, recunoaștere etc.)

7. Voi pierde mult timp să îmi urmăresc dosarul și să urmăresc data la care îmi va fi facută diploma în loc să fiu anunțat prin sms de către cineva a doua zi

8. Mă voi duce de câteva ori la București să îmi scot diploma dacă sunt din provincie, pentru că dacă nu sunt norocos risc fie să nu îmi fie dosarul complet din prima să îl pot ridica, fie să fie nevoie să revin pentru certificatul DPPD care încă nu este completat

9. Voi consuma multe resurse și stres pentru a-mi rezolva problema pas cu pas și a mă interesa personal ce este de făcut la fiecare pas și cu cine să vorbesc

Așadar, pentru a vă implica în proiectul nostru “Diplome Spiru Haret”, trebuie doar să intrați pe unul dintre următoarele formulare:

Formular 2009 ID

Formular 2011

Formular alte promoții

Pentru orice alte informații scrieți-ne pe adresa contact@drepturicolective.ro sau direct aici.