Întrebări frecvente legate de problema clauzelor abuzive

2430365079

  • Cui se adresează proiectul legate de clauzele abuzive?

Oricărei persoane fizice care a semnat un contract sau o convenție de împrumut cu o institutie bancară.

  • Ce sunt clauzele abuzive și unde le găsim?

Clauzele abuzive sunt menționate în mod special în legătură cu normele de drept ce privesc contractele de consum și dreptul consumatorului. O categorie specială a acestora o constituie contractele bancare, pentru că, din punct de vedere statistic, în cadrul acestor contracte regăsim din păcate cele mai multe clauze abuzive.

  • Care e legislația aplicabilă clauzelor abuzive în general?

– În România, prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, s-a transpus Directiva 93/13 privind clauzele abuzive, iar aceasta se completează cu Codul consumatorului, respectiv OG 21/1992 pentru protecția consumatorului

– Alte acte normative relevante sunt Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană; Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind pachetele de servicii turistice; Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind contractele la distanţă; Legea nr. 449/2003 privind vânzările de consum şi garanţiile asociate acestora etc.

  • Care sunt criteriile determinării caracterului abuziv al unei clauze contractuale?

Conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, „o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor”.

  • Care sunt elementele principale ale identificării unei clauze ca abuzive?

1. lipsa negocierii clauzei (aici intră multe contracte sau clauze standard pe care consumatorul nu le poate influența sau negocia – dovada negocierii trebuie făcută de către profesionistul care pretinde că a fost negociată clauza și NU de către consumator; de asemenea există obligația de transparență contractuală și de a informa și explica fiecare clauză consumatorului)

2. dezechilibrul contractual în defavoarea consumatorului (un dezechilibru între drepturi și obligații contractuale, NU un dezechilibru economic)

3. încălcarea exigenţei de bună-credinţă

4. utilizarea “listei negre” a clauzelor abuzive (anexa Legii – vezi textul integral)

5. criteriul celorlalte circumstanţe relevante (art. 4.5 din lege) (natura serviciilor și circumstanțele care au dus la încheierea contractului – gradul de nevoie al consumatorului, presiunea comerciantului etc., alte eventuale contracte de care depinde contractual în discuție)

  • Care este efectul unei clauze dovedite a fi abuzive?

– Efectul unei clauze abuzive este nulitatea absolută a acestei clauze și ca urmare obligarea băncii la modificarea contractului prin înlăturarea ei și la plata sumelor de bani încasate în temeiul clauzei respective, plus dobânda legală calculată la suma datorată, de la scadență până la data efectivă a plății.

  • Clauzele abuzive se referă și la persoane juridice?

– Clauzele abuzive se referă strict la relațiile dintre consumatorii persoane fizice și profesioniști, NU se aplică contractelor dintre doi profesioniști (de exemplu un împrumut între un SRL și o Bancă)

  • Ce poți să faci dacă ai – sau dacă bănuiești că ai – clauze abuzive în contractul tău de credit?

– Fiind persoană fizică ai marele avantaj că poti beneficia de legislație favorabilă în îndepărtarea acestor clauze abuzive și de suport din partea ANPC care va putea sesiza instanța de judecată în cazul dvs. și va putea aplica sancțiuni băncii în cauză dacă constată existența unor clauze abuzive în contractul dvs.

– Poți completa acest FORMULAR și vei beneficia de sprijinul asociației noastre în această problemă urmând a fi contactat și a ți se comunica care sunt clauzele abuzive identificate în contractul tău și care ar fi pașii de urmat în cazul tău particular

– Dacă ai parcurs deja etapa anterioară sau știi care sunt clauzele abuzive din contractul tău, poți completa acest FORMULAR și te vei înscrie în proiectul nostru “Clauze Abuzive Bănci”

– Te poți adresa instanței de judecată fie direct, fie prin intermediul ANPC, fie într-un dosar colectiv cu sprijinul Ligii Apărării Drepturilor Colective, daca ai completat formularul de mai sus. Instanța va putea obliga banca să îți restituie banii încasati abuziv, să constate nulitatea clauzelor în discuție, sau chiar va putea să oblige banca să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate.

  • Unde se va judeca dosarul meu?

– Conform legii competența aparține tribunalului de domiciliu sau după caz, sediul profesionistului. Ca atare dosarul dvs. se poate judeca fie la domiciliul dvs., fie la sediul băncii în discuție.