Monthly Archives: May 2019

Anunt achizitie directă: Pachet multifunctionala color si 3 laptopuri

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Pachet multifunctionala color si 3 laptopuri” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com.Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (ancadanielabota@gmail.com  ) vor fi respinse.Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 03.06.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate. 
Cod clasificare CPV: 30213100-6 – Computere portabile , 30232110-8 – Imprimante laser

Termen limita de primire a ofertelor : 05.06.2019, ora 16.00

Documente anexa:

  1. Anunt achizitie
  2. Anunt achizitie directa
  3. Caiet de sarcini
  4. Formulare achizitie directa

Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone

In perioada 29.03.2019-28.03.2020 Asociația Liga Apărării Drepturilor Colective desfășoară proiectul “ Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone”. Mai jos sunt câteva detalii referitoare la acest proiect:

Titlu: Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone

Denumire beneficiar: Liga apararii drepturilor colective

Obiective specifice:

1.  Mediatizarea si diseminarea in trei comune din judetul Cluj a informatiilor cu privire la prevederile introduse de noile coduri
privind drepturile cetatenilor.
2. Cresterea accesului comunitatii rurale la justitie. 
3. Promovarea medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor.
4. Transpunerea intr-un limbaj uzual a informatiilor juridice de maxim interes pentru cetatenii din mediul rural.

Rezultate:

Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor din mediul urban prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistena juridica, puse la dispoziia cetatenilor:

4 ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor conform noilor coduri elaborate si distribuite cetatenilor din mediul rural in 3 comune din judetul Cluj
12 brosuri care vizeaza 12 domenii de interes juridic elaborate si distribuite
1 Platforma online “Justitie si mediere pentru toata lumea”.

Data de incepere: 29.03.2019 

Perioada de implementare : 29.03.2019 -28.03.2020

Valoare totala a proiectului: 1.063.336,56

Valoare eligibila a proiectului: 1.052.696,56 lei

Valoare eligibila nerambursabila din FSE: 876.896,26 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national: 154.746,38 lei

Cofinantare eligibila a beneficiarului: 21.053,92 lei

Cod Mysmis: 126480

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”