Anunt achizitie directă: Pachet multifunctionala color si 3 laptopuri

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Pachet multifunctionala color si 3 laptopuri” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com.Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (ancadanielabota@gmail.com  ) vor fi respinse.Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 03.06.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate. 
Cod clasificare CPV: 30213100-6 – Computere portabile , 30232110-8 – Imprimante laser

Termen limita de primire a ofertelor : 05.06.2019, ora 16.00

Documente anexa:

  1. Anunt achizitie
  2. Anunt achizitie directa
  3. Caiet de sarcini
  4. Formulare achizitie directa