Monthly Archives: July 2019

Anunt achizitie directă: „Achizitie: Cheltuieli cu servicii: subcontractare servicii design si tiparire 500 ghiduri, sub forma unei brosuri, dimensiune A5 si subcontractare servicii design si tiparire 120 brosuri, dimensiune A5”

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Achizitie: Cheltuieli cu servicii: subcontractare servicii design si tiparire 500 ghiduri, sub forma unei brosuri, dimensiune A5 si subcontractare servicii design si tiparire 120 brosuri, dimensiune A5” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com sau se vor depune la sediul asociatiei: str. I.C.Bratianu, nr.39, ap.1C. Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate vor fi respinse. Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 29.07.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise pe mail/depuse la sediu vor fi opisate, datate, semnate și parafate. 
Cod clasificare CPV: CPV: 22100000-1 – Carti, brosuri si pliante tiparite , 79822500-7 – Servicii de proiectare grafica

Termen limita de primire a ofertelor : 02.08.2019, ora 17.00

Documente anexa:

  1. Anunt achizitie
  2. Anunt achizitie directa
  3. Caiet de sarcini
  4. Formulare achizitie directa

Anunt achizitie directă: Servicii de cercetare pentru a actualiza nevoile de informare ale cetatenilor cu privire la domeniul juridic.

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Servicii de cercetare pentru a actualiza nevoile de informare ale cetatenilor cu privire la domeniul juridic” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com sau se vor depune la sediul asociatiei: str. I.C.Bratianu, nr.39, ap.1C. Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate vor fi respinse. Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 04.07.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise pe mail/depuse la sediu vor fi opisate, datate, semnate și parafate. 
Cod clasificare CPV: 73110000-6 – Servicii de cercetare

Termen limita de primire a ofertelor : 09.07.2019, ora 12.00

Documente anexa:

  1. Anunt achizitie
  2. Anunt achizitie directa
  3. Caiet de sarcini
  4. Formulare achizitie directa