Anunt achizitie directă: Servicii de cercetare pentru a actualiza nevoile de informare ale cetatenilor cu privire la domeniul juridic.

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Servicii de cercetare pentru a actualiza nevoile de informare ale cetatenilor cu privire la domeniul juridic” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com sau se vor depune la sediul asociatiei: str. I.C.Bratianu, nr.39, ap.1C. Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate vor fi respinse. Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 04.07.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise pe mail/depuse la sediu vor fi opisate, datate, semnate și parafate. 
Cod clasificare CPV: 73110000-6 – Servicii de cercetare

Termen limita de primire a ofertelor : 09.07.2019, ora 12.00

Documente anexa:

  1. Anunt achizitie
  2. Anunt achizitie directa
  3. Caiet de sarcini
  4. Formulare achizitie directa