Category Archives: Uncategorized

Anunt achizitie directă: „Achizitie: Cheltuieli cu servicii: subcontractare servicii design si tiparire 500 ghiduri, sub forma unei brosuri, dimensiune A5 si subcontractare servicii design si tiparire 120 brosuri, dimensiune A5”

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Achizitie: Cheltuieli cu servicii: subcontractare servicii design si tiparire 500 ghiduri, sub forma unei brosuri, dimensiune A5 si subcontractare servicii design si tiparire 120 brosuri, dimensiune A5” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com sau se vor depune la sediul asociatiei: str. I.C.Bratianu, nr.39, ap.1C. Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate vor fi respinse. Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 29.07.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise pe mail/depuse la sediu vor fi opisate, datate, semnate și parafate. 
Cod clasificare CPV: CPV: 22100000-1 – Carti, brosuri si pliante tiparite , 79822500-7 – Servicii de proiectare grafica

Termen limita de primire a ofertelor : 01.08.2019, ora 16.00

Documente anexa:

 1. Anunt achizitie
 2. Anunt achizitie directa
 3. Caiet de sarcini
 4. Formulare achizitie directaAnunt achizitie directă: Servicii de cercetare pentru a actualiza nevoile de informare ale cetatenilor cu privire la domeniul juridic.

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Servicii de cercetare pentru a actualiza nevoile de informare ale cetatenilor cu privire la domeniul juridic” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com sau se vor depune la sediul asociatiei: str. I.C.Bratianu, nr.39, ap.1C. Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate vor fi respinse. Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 05.07.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise pe mail/depuse la sediu vor fi opisate, datate, semnate și parafate. 
Cod clasificare CPV: 73110000-6 – Servicii de cercetare

Termen limita de primire a ofertelor : 09.07.2019, ora 16.00

Documente anexa:

 1. Anunt achizitie
 2. Anunt achizitie directa
 3. Caiet de sarcini
 4. Formulare achizitie directaAnunt achizitie directă: Pachet multifunctionala color si 3 laptopuri

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Pachet multifunctionala color si 3 laptopuri” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com.Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (ancadanielabota@gmail.com  ) vor fi respinse.Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 03.06.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate. 
Cod clasificare CPV: 30213100-6 – Computere portabile , 30232110-8 – Imprimante laser

Termen limita de primire a ofertelor : 05.06.2019, ora 16.00

Documente anexa:

 1. Anunt achizitie
 2. Anunt achizitie directa
 3. Caiet de sarcini
 4. Formulare achizitie directa

Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone

In perioada 29.03.2019-28.03.2020 Asociația Liga Apărării Drepturilor Colective desfășoară proiectul “ Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone”. Mai jos sunt câteva detalii referitoare la acest proiect:

Titlu: Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone

Denumire beneficiar: Liga apararii drepturilor colective

Obiective specifice:

1.  Mediatizarea si diseminarea in trei comune din judetul Cluj a informatiilor cu privire la prevederile introduse de noile coduri
privind drepturile cetatenilor.
2. Cresterea accesului comunitatii rurale la justitie. 
3. Promovarea medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor.
4. Transpunerea intr-un limbaj uzual a informatiilor juridice de maxim interes pentru cetatenii din mediul rural.

Rezultate:

Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor din mediul urban prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistena juridica, puse la dispoziia cetatenilor:

4 ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor conform noilor coduri elaborate si distribuite cetatenilor din mediul rural in 3 comune din judetul Cluj
12 brosuri care vizeaza 12 domenii de interes juridic elaborate si distribuite
1 Platforma online “Justitie si mediere pentru toata lumea”.

Data de incepere: 29.03.2019 

Perioada de implementare : 29.03.2019 -28.03.2020

Valoare totala a proiectului: 1.063.336,56

Valoare eligibila a proiectului: 1.052.696,56 lei

Valoare eligibila nerambursabila din FSE: 876.896,26 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national: 154.746,38 lei

Cofinantare eligibila a beneficiarului: 21.053,92 lei

Cod Mysmis: 126480

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” 

Anunt achizitie directă: achizitie autoturism

Lider: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Autoturism” in cadrul proiectului “Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone”, Cod proiect: 126480

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.drepturicolective.ro. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: ancadanielabota@gmail.com.Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (ancadanielabota@gmail.com  ) vor fi respinse.Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: ancadanielabota@gmail.com până în data de 30.04.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.drepturicolective.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.
Cod CPV: 34110000-1 Autoturisme
Durata : Termen limita de primire a ofertelor : 03.05.2019, ora 16.00

Documente anexa:

 1. Anunt achizitie
 2. Anunt achizitie directa
 3. Caiet de sarcini
 4. Formulare achizitie directa