Audierea publică

Academia de Advocacy din România a definit sensul și a implementat mecanismul audierii publice, astfel:

Audierea Publica este o procedura de consultare prin care orice structura de interese, de la autoritate publica, ONG-uri, coalitii, aliante, organisme, organizatii, isi aduc contributia transparenta in actul decizional al politicilor publice.
In comparatie cu alte proceduri de consultare, audierea publica ofera un cadru riguros si eficace de colectare a unui numar considerabil de opinii, puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul in dezbatere are impact.
Avantajele partilor implicate in constructia unei democratii participative si a utilizarii procedurii de audiere publica sunt:

 1. Avantajele societatii civile:

  • Audierea publica ofera posibilitatea grupurilor afectate de proiectul de lege sa-si exprime sustinerea, amendamentele si sa argumenteze in mod expert opiniile;

  • Societatea civila se va simti parte a procesului legislativ si va accepta mult mai usor compromisul;

  • Societatea civila nu-si va mai putea exprima nemultumirea fata de un proiect de lege aprobat, daca a avut sansa sa-si exprime punctul de vedere;

  • Societatea civila se va responsabiliza cu privire la procesul legislativ, fara a mai cauta posibilitati opace de influentare a proiectelor de legi;

 2. Avantajele decidentilor politici:

  • Transparenta deciziei publice prin audiere publica, sustine direct programul anticoruptie;

  • Decidentii politici sunt in contact direct cu alegatorii, prin audierea publica a principalelor proiecte de acte normative;

  • Decidentii politici beneficiaza de expertiza voluntara, studii de caz provenite din societatea civila;

  • Decidentii politici, pot prelua direct, gradul de asimilare si de acceptare al societatii civile, cu privire la proiecte de acte normative mai putin prietenoase.

  • Prin acest mecanism de consultare publica, procesul legislativ va fi puternic mediatizat, conducand la imbunatatirea imaginii institutiilor publice.

  • Diminuarea traficului de influenta, prin exprimarea publica a intentiilor diferitelor parti interesate;

  • Cetateanul va avea convingerea ca participa direct la procesul legislativ, aceasta conducand la un capital de imagine pentru decidentii politici.

 3. Avantajele procedurii de audiere publica:

  • Ofera platforma transparenta de exprimare a opiniilor oricarui cetatean interesat de un proiect de act normativ;

  • Asigura implicarea larga expertilor, in a-si aduce contributia profesionala pe domeniul proiectului de act normativ;

  • Ofera colectionarea larga si voluntara a opiniilor legat de un proiect de act normativ;

  • Ofera posibilitatea mass mediei sa-si ridice standardele cu resurse informationale consistente;

  • Ofera resurse informationale consistente cercetatorilor si expertilor;

  • Asigura acumularea unui numar larg de opinii in timp scurt si operativ.

  • Asigura sinteze expert pentru Comisiile de Specialitate din Parlament, pentru Executiv si alte structuri interesate, inclusiv cele internationale.

Partile implicate intr-o sesiune de audieri publice au roluri bine definite care trebuiesc respectate, dupa cum urmeaza:

 1. Comisia de Initiere a audierii publice.

Este organizatorul audierii publice. Alege tema de dezbatere. Ofera publicului larg posibilitatea de a-si exprima opiniile legat de subiectul in cauza. Identifica grupurile de interese afectate de subiect si le invita la dezbatere. Este interesata sa colecteze cat mai multe opinii, pro si si contra initiativei.

 1. Martorii. Reprezentanti de grupuri de interese care formuleaza o depozitie.

Orice persoana interesata in a-si expune punctul de vedere legat de subiectul supus dezbaterii, este denumit in prezenta procedura “Martor”. Acesta se va inscrie la audierea publica depunand in scris, la adresa specificata de Comisia de Initiere, punctul sau de vedere intr-o formula sintetica de max. 2 pagini. Aceasta conditie obligatorie ii ofera posibilitatea de a se exprima public in cadrul audierii publice si a-si sustine opinia intr-o expunere de max. 3 min, timp specificat de organizator in regulamentul evenimentului.

 1. Comisia de Experti a Audierii Publice.

Audierea publica asigura expertizarea opiniilor prezentate. Organizatorul isi identifica expertii necesari subiectului, fie din cadrul organizatiei proprii, fie experti independenti. Acestia au rolul de a colecta opiniile Martorilor si de a efectua sinteza acestora sub forma de raport. In timpul desfasurarii audierilor ei au dreptul sa puna intrebari clarificatoare martorilor.

 1. Mass media.

Are rol de observator in timpul desfasurarii audierii publice. Va consemna opinii ale martorilor si dupa audiere le poate lua interviu si/sau ii poate invita in emisiuni radio/Tv. Va fi invitata ulterior la o conferinta de presa pentru prezentarea raportului sinteza al audierii, completat cu recomandarile expertilor, document public pe care il va primi fiecare redactie in parte.

 1. Publicul larg interesat.

Orice cetatean interesat de subiect poate participa la audierea publica ca spectator. Are rol strict de observator, in conditiile in care nu s-a inscris, in prealabil, conform regulamentului, ca Martor la Comisia de Intiere a audierii publice.

    Comisia de Initiere a Audierii va anunta public, prin mass media, organizarea audierii publice, tema in discutie, data si locul de desfasurare, regulamentul de desfasurare, adresa de unde se pot prelua materialele supuse dezbaterii, unde si cum se pot inscrie ca Martori.

Rezultatele audierii publice se concretizeaza printr-un raport sinteza, efectuat de Comisia de Experti, care cuprinde prelucrarea tuturor punctelor de vedere depuse de martori, toate opiniile colectate din mass media ulterior audierii publice, sugestii si recomandari. Toate documentele scrise depuse de martori se vor regasi in anexa acestui raport. Rezultatele se vor face cunoscute, ulterior evenimentului, printr-o conferinta de presa, raportul sinteza fiind transmis martorilor, factorilor de decizie si mass mediei.

Beneficiile utilizarii procedurii de Audiere Publica sunt:

 • se colecteaza un numar considerabil de opinii ale grupurilor de interese (scrise si orale), in timp scurt, intr-un cadru riguros organizat.

 • Rezultatele se concretizeaza intr-un raport sinteza cu pozitii majoritare si minoritare, concluzii si recomandari pentru decident.

Responsabilitatile actorilor implicati in procedura de audiere publica.

 1. Comisia de Initiere a Audierii Publice.

  • Identifica tema supusa dezbaterii.

  • Pregateste “motivatia” alegerii temei supusa dezbaterii.

  • Identifica grupurile de interese afectate.

  • Organizeaza logistica desfasurarii audierii publice.

  • Invita reprezentantii grupurilor de interese afectati de tema audierii publice, ca martori la eveniment.

  • Anunta public, prin mass media, organizarea audierii publice, data locul si orele de desfasurare. De asemenea asigura pentru cei interesati, modul de contact pentru solicitare de informatii si proceduri.

  • Identifica expertii necesari si constituie Comisia de Experti. Le ofera instructiunile de organizare si desfasurare a audierii publice, le ofera cadrul de lucru pentru pregatirea raportului sinteza.

  • Defineste procedura de desfasurare a audierii martorilor (max. pagini scrise, max. de minute acordate depozitiei orale)

  • Asigura cadrul de colectare al depozitiilor scrise depuse de Martorii inscrisi, anterior desfasurarii audierii publice.

  • Intocmeste, pe baza colectarii depozitiilor scrise, lista desfasurator a depozitiilor orale a martorilor.

  • In ziua desfasurarii audierii publice, asigura organizarea salii in conformitate cu rolurile fiecarui actor (Comisia de Initiere, Comisia de Experti, mass media, publicul larg, locul martorilor in exercitiu). Afiseaza la vedere lista desfasurator a depozitiilor orale. Asigura cronometru de incadrare a Martorilor in timpul alocat depozitiei orale. Deschide, prezinta procedurile de lucru si inchide lucrarile audierii publice.

  • Organizeaza multiplicare raportului sinteza intr-un numar suficient de exemplare, avand grija sa fie anexate toate depozitiile scrise ale Martorilor.

  • Organizeaza ulterior desfasurarii audierii publice, conferinta de presa pentru diseminarea rezultatelor.

  • Distribuie raportul sinteza catre factorii de decizie, martorilor si mass media.

 2. Comisia de Experti.

  • Se familiarizeaza cu tema aleasa de Comisia de Initiere a Audierii Publice.

  • Primeste depozitiile scrise colectate de Comisia de Initiere a Audierii Publice.

  • Se familiarizeaza cu procedurile de desfasurare a Audierii Publice

  • Se prezinta la desfasurarea Audierii Publice.

  • Primeste lista martorilor inscrisi pentru depozitii orale.

  • Asculta si consemneaza puncte de vedere ale martorilor. Pune intrebari clarificatoare martorilor.

  • Efectueaza ulterior desfasurarii audieri publice, raportul sinteza al audierii publice, structurandu-l pe opinii majoritare si minoritare. Asigura sugestii si recomandari in baza marturiilor scrise si orale si al punctelor de vedere colectate de catre Comisia de Intiere a Audierii Publice din mass media ulterior audierii publice pe o perioada de maxim o saptamana.

  • Livreaza raportul sinteza Comisiei de Initiere a Audierii, la data hotarata de comun acord.

 3. Martorii.

  • Iau act de invitatia la audierea publica, fie prin solicitare directa a Initiatorului, fie prin intermediul mass media.

  • Se inscriu ca Martori si preiau documentatia elaborata de Comisia de Initiere a Audierii, care cuprinde tema supusa dezbaterii si procedurile audierii publice.

  • Pregatesc depozitia scrisa, in limitele hotarate de Comisia de Initiere a Audierii.

  • Depun depozitia scrisa, in termenul si la adresa indicata de Comisia de Audiere.

  • Se prezinta in ziua desfasurarii audierii publice, la locul si ora stabilita de Comisia de Initiere a Audierii.

  • Verifica prezenta sa pe lista de desfasurare a audierii publice si isi asteapta randul pentru depozitia orala. In caz de neconcordante se prezinta la secretariatul Comisiei de Initiere si isi prezinta observatiile pentru remediere, inainte de inceperea lucrarilor audierii publice.

  • Isi depune depozitia orala in conformitate cu timpul acordat de Comisia de Initiere a Audierii.

  • Raspunde la intrebarile Comisiei de Experti a Audierii.

  • Nu intra in polemici cu publicul sau cu mass media.

  • Are dreptul sa primeasca raportul sinteza efectuat de Comisia de Experti, ulterior desfasurarii evenimentului de audieri publice (maxim 2 saptamani).

 4. Mass Media.

  • Este invitata de Comisia de Initiere a Audierilor Publice sa participe la eveniment, prin comunicat de presa.

  • Primeste un dosar de informare, care cuprinde documentele pregatite de Comisia de Initiere a Audierii cu privire la tema in dezbatere, procedurile audierii publice si lista martorilor inscrisi.

  • Este observator pe tot parcursul desfasurarii sedintei de audieri publice. Poate consemna opiniile exprimate, dar nu poate pune intrebari. In schimb poate sa solicite martorilor , interviuri sau sa-i invite la talk show-uri dupa finalizarea audierilor.

  • Este invitata ulterior audierilor, prin comunicat de presa, (aprox. 2 saptamani), la o conferinta de presa pentru prezentarea raportului sinteza efectuat de experti. Un exemplar al raportului va fi trimis catre fiecare redactie.

Nota.
Contributia mass media, ca parte a societatii civile, va fi consemnata in raportul expert in functie de gradul de mediatizare si multiplicare a colectarii opiniilor (prin sondaje, interviuri si/sau talk show-uri) dupa desfasurarea audierilor publice timp de 7 – 10 zile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *