Petiții/sesizări

Înaintarea unor petiții, contestații sau sesizări către organele abilitate cu apărarea drepturilor sau soluționarea problemelor ivite în legătura cu exercitarea acestora este de multe ori prima și cea mai simplă metodă de a acționa pentru apărarea drepturilor unei colectivități.

Dreptul de petiționare este prevazut în art. 51 din Constituție, iar Legea nr. 233/2002 a aprobat Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Conform Legii:

Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome.

De asemenea, Legea prevede că autoritățile și instituțiile respective sunt obligate să organizeze un compartiment care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petițiilor și să expedieze răspunsurile către petiționari.

Un model de petiție puteți descarca aici: Modelpetitie

Sau ne puteți contacta pentru a redacta noi petiția pentru Dvs.

Sesizările simple sau contestațiile administrative ori de altă natură pot fi de asemenea modalități utile și personale de comunicare cu entitatea care poate opera normalizarea exercitării unor drepturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *