Abuzul asupra copiilor – realitatea legislativă

11139884_814088922017025_1029076108_nAbuzurile exercitate asupra copiilor reprezintă astăzi una dintre problemele tot mai frecvent întâlnite în România. Abuzul reprezintă încălcarea voluntară a atribuțiilor, exercitate de către o persoană care are o poziție de autoritate față de o altă persoană, fiind de mai multe feluri:

  • fizic (orice formă de pedeapsă corporală, imobilizarea fizică),
  • psihic (intimidarea verbală prin diverse amenințări, abuzul verbal prin adresarea unor injurii sau cuvinte umilitoare, izolarea etc),
  • sexual (act sexual cu copii, implicarea copiilor în producția, răspândirea, distribuirea unor materiale pornografice, expunerea organelor sexuale ale copiilor în scopuri sexuale, prezentarea unor materiale pornografice copiilor, realizarea unor acte sexuale în prezența copiilor). Continue reading

Scrisoare deschisă către autorități

Liga Apărării Drepturilor Colective susține demersurile Fundației “Părinți din România” de adresare a unei scrisori deschise către părinți, cadre didactice, inspectorate școlare, Ministerul Educației, Guvernul României, autoritălogo_parinticlujeniți publice locale și Presedinția României prin care se solicită adoptarea de măsuri, respectiv conștientizarea întru prevenție, a comportamentelor specifice de abuz emoțional, întâlnite frecvent în societatea românească.

Vezi mai jos textul integral al scrisorii:

Continue reading

Proiectul “Diplome Spiru Haret”

DiplomeLiga Apărării Drepturilor Colective se implică activ în acțiunea inițiată de către absolvenți ai Universității Spiru Haret (USH) în vederea recunoașterii studiilor de către angajatori, respectiv a emiterii diplomelor de licență, modulelor psihopedagogice și atestatelor de limbă străină.

Membrii și colaboratorii Ligii noastre cu experiență în domeniul juridic au rezolvat și continuă sa rezolve nedreptățile la adresa absolvenților USH din întreaga țară, atât în direcția obținerii diplomelor cuvenite cât și în ceea ce privește obligarea angajatorilor să încadreze absolvenții USH pe funcțiile și salariile corespunzătoare pregătirii lor.

În acest scop, LIga noastră realizează, pentru dumneavostră, următoarele tipuri de acțiuni:

Continue reading